In galerie de Zandloper is op dit moment een voor Eastermar aardige expositie te bezichtigen: tekeningen van Pier Feddema (1910-1983).

Feddema was schilder en tekenaar en maakte deel uit van kunstenaarsgroep 'Yn 'e line' en maakte werk op basis van de ideeën van het expressionisme. Klaas Koopmans, bekend kunstenaar uit Garyp, maakte ook deel uit van deze groep.

De tekeningen hebben als thema 'op en langs het water' en zijn onderdeel van het grote oeuvre van Pier Feddema. Er is een keuze gemaakt uit tekeningen uit zijn gehele kunstenaarsloopbaan, zowel uit zijn beginjaren als uit 1983, zijn laatste levensjaar. Eén van de tekeningen is van it Wâltsje.

De zoon van de kunstenaar, Kees Feddema, woont al jaren in Eastermar en kan schitterend vertellen over zijn vader en hoe het werk tot stand is gekomen. Een verklaring voor het inconsequente gebruik van tekenmaterialen is dan opeens heel logisch: "Us heit tekene mei wat er foar hannen hie. As er allinne mar in ballpoint by him hie, dan tekene er dêr mei. In oare kear wie it in stikje houtskoal."

De expositie is te bekijken tot en met 31 mei, van woensdag tot en met maandag tussen 10 en 18 uur.

Image
Kees Feddema vertelt over het werk van zijn vader

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen