Er wordt begin oktober 2013 weer gekeken naar de wachtlijsten van de Hummelhof. We kunnen nog wel een aantal aanmeldingen gebruiken!
De bezuinigingen gaan ook de peuterspeelzaal niet voorbij. Daarom vragen wij of de ouders hun peuters zo spoedig mogelijk willen opgeven. Dit kan al vanaf 1 jaar!
Als ouder bepaalt u zelf wanneer uw kind ook daadwerkelijk naar de Hummelhof toe gaat.
Het is belangrijk dat er een duidelijk beeld is van het aantal te verwachten peuters. Op deze manier hopen wij dat de peuterspeelzaal kan blijven bestaan zoals nu.
Informatie en opgaveformulieren zijn te vinden op www.kearn.nl (0511- 465200) of bij de Hummelhof (0512-471701).
Alvast bedankt voor jullie medewerking!!
De oudercommissie.

kearn

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen