Subsidie mogelijk voor dakbeschotisolatie

Zoals in de verschillende media te lezen was, is sinds kort het Energie(k)loket geopend. De gemeente Tytsjerksteradiel, de Rabobank, de Frieslandbank en 11 gecertificeerde bedrijven hebben de handen ineengeslagen volgens het MMM-principe (Meer Met Minder) om het Energie(k) Loket te realiseren.  Een modelwoning uit de jaren '70 werd omgetoverd van energielabel G (zeer onzuinig) naar het A-label (energiezuinig).
Bouwbedrijf Swart uit Eastermar participeert ook in het Energie(k)loket en specialiseert zich in het isoleren van dakbeschot. Tot 31-12-11 zijn hiervoor nog subsidiemogelijkheden beschikbaar. Indien u een woning bezit, gebouwd voor 1992, dan kunt u hiervoor in aanmerking komen.

Kijk voor meer informatie op de website van Bouwbedrijf Swart en het Energie(k)loket.

energie(k)loket

Dakbeschot isoleren

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen