Holcim Betonproducten BV op Skûlenboarch, better bekend as de BKK, giet takom jier ticht.
De 12 meiwurkers fan it bedriuw hawwe fanôf
1 jannewaris ûntslach oansein krige.
De fakbûnen hawwe yntusken mei de direksje
oerienstemming berikt oer it sosjale plan.
As reden fan de sluting waard troch de Algemien
directeur fan Holcim Nederland oanfierd dat de kosten
fan it transport nei de rest fan it lân ta te heech wurde
soene, en dat dy net yn ferhâlding stean soe ta de opbringst.
De produksje wurdt stillein.
Dêrnei sil it noch in heal jier duorje foardat
de foarrieden stien fan it terrein ôf binne.
Dan falt it doek definityf foar de BKK.

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen