Op 31 januari 2016 werd in de kategory Oude beelden op uw website mijn oproep geplaatst. Ik was op zoek naar de nazaten van Jan Boom en zijn broer Klaas Boom, beide oud-schippers uit Eastermar van het skûtsje Nooit Volmaakt, dat sinds 1975 in het bezit van onze familie is. Graag wil ik even met u delen hoe dit verder verlopen is.

Klaas Boom (de 2e schipper)
Aanvankelijk bleef het lange tijd stil. Ik was het artikel eigenlijk al weer een beetje vergeten, toen ik ineens een e-mail kreeg van Klaas Jansma, een in de skûtsjewereld bekende naam. Hij bleek echter niet de Radio Fryslân-verslaggever te zijn, maar de zoon van Trijntje Jansma - Boom, één van de 2 dochters van de 2e schipper-eigenaar Klaas Boom. Samen met zijn vrouw had schipper Klaas Boom 3 kinderen: Trijntje (Tine), Sjoerdtje en Johannes.
De zoon van Johannes (Klaas Boom jr.) bleek in Monnickendam te wonen. Daar doen wij jaarlijks met de Nooit Volmaakt mee aan de Jan Haringrace, een wedstrijd voor historische schepen. Ik had hem uitgenodigd om op het schip van zijn pake de wedstrijd mee te varen. Dat was wel heel bijzonder eigenlijk. De volgende dag zijn ook zijn kinderen en kleinkinderen aan boord geweest. Tot mijn grote verrassing bleek er nog een naambordje van de Nooit Volmaakt te bestaan:

naambordje nooitvolmaakt

Bij die ontmoeting in Monnickendam kreeg ik een boek overhandigd, waarin Klaas Boom jr. zijn jeugdherinneringen had beschreven. Uit dat boek kon ik heel veel informatie halen over de geschiedenis van het schip en de mensen die er op gevaren hadden. Zo las ik bijvoorbeeld dat schipper Klaas Boom zijn schip - de Rival, de opvolger van de Nooit Volmaakt - in 1957 had verkocht en het huis van de vroegere bovenmeester van de lagere school aan de Elte Martens Beimastrjitte in Eastermar had gekocht. Hij heeft daar vele jaren gewoond.

Nog regelmatig heb ik contact met deze tak van de familie Boom. Met deze ontmoeting was mijn vraag over de tweede schipper ruimschoots beantwoord.

Jan Boom (de 1e schipper)
Het duurde nog even voordat ik ook een berichtje kreeg van familie van de eerste schipper, Jan Boom. Petra Faber uit Amsterdam had ook het artikel gelezen en van haar kreeg ik ook meer inzicht in de vroegste geschiedenis van ons skûtsje.
Jan Boom en zijn vrouw Sjoukje krijgen en dochter Atje. Al na 6 dagen overlijdt zij. Op 18-11-1913 krijgen ze een tweede dochter, die ook Atje heet. Veel later, in 1940 trouwt Atje met Durk Kootstra. Atje is de oma van Petra Faber, die mij een foto stuurde van haar overgrootvader, schipper Jan Boom.

schipper jan boom

Jan Boom is slechts 50 jaar geworden. Zijn vrouw, Sjoukje van der Meer, begon na de dood van haar man in 1930 een kruidenierszaakje in Oostermeer.

Back to the roots
Lang verhaal kort, door het artikel uit 2016 is een groot deel van de geschiedenis van de Nooit Volmaakt boven water gekomen, waarvoor dank. Wat sinds kort op mijn bucketlist staat, is een tochtje met de Nooit Volmaakt naar Eastermar, back to the roots. Dat lijkt mij wel heel bijzonder, dus wie weet: Oant sjen.

Voor de geinteresseerden: lees op www.varenmetdenooitvolmaakt.nl de complete geschiedenis.

Met vriendelijke groeten,
Rob Ligtenberg

Oare artikels mei âlde foto's en ferhalen:
Ek nijsgjirrich: