Roel Teeninga uit Deventer schrijft:
"Naar aanleiding van uw foto-archief over en van Oostermeer, herinnerde ik mij in het bezit te zijn van enkele oude foto's.
De eerste foto betreft een schoolfoto van de bijzondere school omstreeks 1936. Op deze foto staan de kinderen Zandberg. Op de tweede foto staat een groep Oostermeerders. Ik heb geen idee naar aanleiding waarvan de foto is genomen, evenmin wanneer. Van de laatste foto zou ik heel graag willen weten wie er op staan. Ik vermoed dat in ieder geval Herre Roels Zandberg en Aaltje Sijbes Roorda (indertijd wonende aan de Joerelaan) er op staan.
Wellicht kan plaatsing met oproep op uw site helderheid brengen."

De meeste namen zijn nu bekend dankzij Auke Postma, Rienk Nicolai en Folkert Leenstra. Alleen van de schoolfoto van 1939 missen nog wat namen. Diegene die meer kan vertellen over deze foto's graag mailen naar webmaster@eastermar.nl.

Image
schoolfoto 1936

Auke Postma heeft de volgende namen doorgegeven:

Bovenste rij van l.n.r: Juf. Gaatske Nicolai, Aaltje Zandberg, Haaje Schaafsma, Anna Zandberg, Tetje Schaafsma, Wiebe de Jong, Sieds de Jong, Froukje van Dekken, Trijntje van Dekken, Taapke van Dekken
2e rij van boven van l.n.r: Sietske Zandberg, Rieke Zandberg, Pietje Schaafsma, Foekje Schaafsma, Wietske v.d. Werf, Minke Reitsma, Pieter v.d. Bij
3e rij van boven van l.n.r: Herre Zandberg, Fokke van Dekken, Johanna ZIjlstra, Anna Postma, Mstr. Stoffelsma, 2 zusjes onbekend*, Anna Veerman, Feike Brouwer
Onderste rij: Onbekend*, Tamme Hiemstra, Johannes Postma (vader van Auke Postma), Onbekend*, Sjoerd Veerman, Petrus Bosma, Geale Bosma
*De 4 onbekende kinderen kwamen uit een gezin dat tijdelijk in één van de zomerhuizen aan het meer woonde


Image
Reiske fan de âlden fan dagen fan omstreeks 1939

Rienk Nicolai stjoerd de nammen der't der wis fan is.
De foto is fan in reiske fan de âlden fan dagen fan omstreeks 1939.
Boppeste rige:
1e fan rjochts : Douwe Harmsma
4e fan rjochts : Jan Osinga
7e fan rjochts : Rinse de Vries
8e fan rjochts : Fokke de Poel
Twadde rige:
3e fan rjochts : Rypke Atsma
1e fan links : .. van der Kuip.

Folkert Leenstra komt mei de noch in rige nammen:
Achterste rij van rechts naar links:
5e van rechts dr. de Jager
11e ,, ,, ... Benedictus (vermoedelijk Teye)
16e ,, ,, Eedsger Westerhof

3e rij van onderen van li. naar rechts:
2e Andries Hogeveen
3e vrouw Andries Hogeveen

4e rij van onderen van li. naar re:
1e Fokke van der Kuip

Voorste rij van li. naar re:
4e vr. Lammert van der Veer
8e Lammert van der Veer


 

Image
Eastermarder reciteerclub 1945

Folkert Leenstra stuurde ons de volgende foto: de Eastermarder reciteerclub genomen vlak na de bevrijding, dus 1945.
Deze club voerde toen een revue op met als lokatie de kapperszaak van Jouke van der Ploeg, bij de meeste Eastermarders nog wel bekend.

0p de foto komen de volgende personen voor:

Achterste rij, van li. naar re:
Neeltje Heidbuurt, Tetje Schaafsma, ......?, Lolkje Mulder, Roelie Hiddema, Anna van der Zee, Jantje Talma, Dieuwke Hiddema,
Hiek Boomsma.

Tweede rij van li. naar re:
Steffen de Haan, Joke de Haas, Wiebe Hoogsteen, Wolbert Huizinga, Folkert Leenstra, Johannes Schaafsma, Janke v.d. Meulen, Halbe v.d. Brug, Ale Brouwer, Dries Hogeveen, Feike Brouwer, Piet Idzinga, Iep Roorda.

Voorste rij van li. naar re:
Teunis...., Beitske Leenstra, Wieke v.d. Wal, Griet Veerman, Anna v.d. Meule, Dries Wedzinga, Eildert Schaafsma

Oare artikels mei âlde foto's en ferhalen:
Ek nijsgjirrich: