Van Bouwe en Pietsje de Jong kregen we ook nog onderstaande foto's toegestuurd:

bouwe2

Achterste rij: Ate Hoekstra, Jantje Hoekstra, Rooske Westerman, Trijntje Poelstra, Ge Postma, Jelle Hamstra, Kees Roorda

2de rij:  meester Oldenhof, Akke van der Wal, Boukje Ozinga, Freerkje??,  juf Anna Swart,  ? Zandstra, Ruurdje Brouwer, Geertje Groenewoud, meester Stoffelsma

3de rij: juf Nonkes, Grietje Poelstra, Anne Hamstra, twee meisjes Hoekstra ??,  jongen,??,  Douwe Brouwer, Iepke v.d Veen, Etje Groenewoud

4de rij:  Hennie Hamstra, Pietsje Roorda, Boukje Hoekstra, Greta Zandstra, Saakje Hoogeveen??, Hiltje Groenewoud, Doete v.d. Veen

5de rij:  Jan Ozinga, Aalzen Ozinga, Jan Westerman, Toop Hoogeveen??, Ids groenewoud, Aldert Postma

 

bouwe3

Dit is een foto (uit 1918?) met Eastermarders van toen waar we de namen niet van kennen. We denken dat de persoon 2de rij van boven een Atsma is en de 3de rij van boven 5de persoon Sjoerd Roorda. Misschien dat er mensen zijn die meer namen kunnen onthullen?

 

 

Oare artikels mei âlde foto's en ferhalen:
Ek nijsgjirrich: