Ik heb een foto van mijn pake en beppe Gerhardus de Haan en Froukje Hooijenga voor hun kruidenierswinkel op de E.M. Beimastrjitte 70.
Het kleine jochie is mijn vader Kornelis (Kees) de Haan, geboren in 1927.
De foto is van ca 1930.

Dita de haan

(De geschiedenis van dit pand vindt u hier.)

ca 1930 EM Beimastrjitte 70

Oare artikels mei âlde foto's en ferhalen:
Ek nijsgjirrich: