De redaksje kaam op YouTube prachtige, âlde bylden tsjin fan Eastermar. Wa't der mear oer fertelle kin, graach reagearje fia ús Facebookpagina Easternijs.

alde bylden fan Eastermar 

 

Oare artikels mei âlde foto's en ferhalen:
Ek nijsgjirrich: