Wat wie it op 29 augustus yn alle opsichten wer in feest! Skitterjend waar en in protte wille en fertier by ús tredde lustrum. Njonken it fertroude, ek in protte nije dingen: in nij boekje yn kleur, nije moaie strakke wite poadiumtintsjes en in moai nij Breed. En Boubedriuw Swart hat oanjûn it haadsponsorskip wer foar 2 jier ferlingje te wollen.

De organisaasje wol elkenien bedanke foar syn/har meiwurking.

Wy ha enoarm genoaten fan de dei.
Graach oant it oare jier.

St. Easterbarren
Jannes, Catrinus, Anne, Hetty, Yolanda en Nynke

(Reagearje, foto's sjen.)

logo easterbarren 2015

 

Kontakt mei Eastermar.nl

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppe