EASTERMAR - Veertig inwoners van Eastermar zaten maandagmiddag twaalf uur samen aan tafel in een voor allen wat onwennige locatie: de sportkantine Burgerkamp in hun dorp.

Na afloop gaven zich meteen al dertig mensen op voor de volgende gezamenlijke warme maaltijd, maandag 13 november. Dit 'sosjaal miel' is bedacht door 'Lokaal loket' in Eastermar. Vrijwilligers daarvan serveerden het eten en aten bovendien gezellig mee. De bedoeling is dat mensen die zich eenzaam voelen de kans krijgen om met anderen in een gezellige sfeer in gesprek te komen en dan contacten opdoen, vertelt mede-initiatiefneemster Wytske Zandstra. "Wy hawwe as Lokaal Loket' in 'workshop iensumens' fan Kearn folge en in gearkomste fan it CDA hjiroer bywenne. Sa kamen wy op dit idee."
Misschien komt er ook nog eens een soortgelijke maaltijd voor het hele dorp op vrijdagavond. "Mar earst wolle wy sjen hoe't dizze 'proef' fan fjouwer waarme mielen op de twadde moandei fan de moanne útpakt. Dêrnei sjogge wy hokker ferfolch wy der oan jaan kinne."

Een andere wens is er ook nog: om de maand, tussen die gezamenlijke warme maaltijden in, een koffie-ochtend houden. Ook als middel om mensen uit hun isolement te halen, vertelt Zandstra. De initiatiefnemers en de gasten kregen gebak van welzijnsorganisatie Kearn, als vervolg op de 'week van de eenzaamheid'.

De gasten én ook de vrijwilligers betalen voor de warme maaltijd slechts vijf euro. "De diakony leit der 3,50 euro by, sadat 'Maaltijdservice Eastermar' út de kosten komt", vertelt Zandstra. Het menu was: "Tusearten mei spekjes, bakte krielierpeltsjes, in gehakbal en fla mei yoghurt, ierdbeikes en sûkelarje nei. Hearlik!"

sosjaal miel 2017

Kontakt mei Eastermar.nl

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Naar boven