Logo-Doarpsbelang-EastermarDe Feriening foar Doarpsbelang heeft zich tot doel gesteld om in samenwerking met de inwoners van Eastermar en het gemeentebestuur, het woon- en leefklimaat in Eastermar en omgeving op peil te houden en daar waar nodig te verbeteren. En dat kan op vele manieren. Maar het belangrijkste is dat Eastermar als dorp zelf zoveel mogelijk kan bepalen wat belangrijk is. Op het gebied van verkeer en vervoer, sport en recreatie, bestemmingsplannen, dienstverlening, groenbeheer, voorzieningen, ‘omtinken’. In 2015 vieren we 100 jaar Doarpsbelang Eastermar.

De wensen van een dorp zijn niet altijd dezelfde en lopen niet altijd parallel met het gemeentelijke beleid. Vanuit de landelijke overheid worden steeds meer taken overgeheveld naar de gemeenten. De contacten met de gemeentelijke overheid zijn de laatste jaren intensiever geworden en veranderen snel bijvoorbeeld door invloed van het beleid rond burgerparticipatie.

U zult begrijpen dat bij dit vrijwilligerswerk het van groot belang dat er een achterban is die dit werk moreel steunt. Als dorp sta je dan samen sterker naar gemeente en andere organisaties. Het bestuur doet dan ook een beroep op u als inwoner van Eastermar om u als lid van Doarpsbelang aan te melden.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap is alleen voor inwoners van Eastermar van 18 jaar en ouder en bedraagt € 7,50 per gezin, per jaar. Hoe meer leden hoe beter we aan de gemeente en andere organisaties kunnen laten zien dat we namens de inwoners spreken. Help ons en meld u aan als lid van Doarpsbelang. Het (IBAN) bankrekeningnummer van de Feriening foar Doarpsbelang is NL32 RABO 0349800685.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door het te downloaden machtigingsformulier (Word document) ingevuld en ondertekend in te leveren bij de penningmeester of gescand te sturen naar ons e-mailadres
De inning van de lidmaatschapsgelden geschiedt zoveel mogelijk per automatische incasso. Automatische incasso betekent:

  • U vergeet nooit te betalen
  • Een afgeschreven bedrag kunt u altijd binnen een maand weer terug laten boeken via uw eigen bank.
  • U kunt te allen tijde uw incassomachtiging intrekken. Dan graag een berichtje naar het secretariaat.

Stuur alstublieft voor adreswijziging, wijziging bankrekeningnummer of opzegging lidmaatschap een berichtje naar het secretariaat .

Visie
Een werkgroep bestaande uit betrokken dorpsbewoners is in 2013 hard aan de slag geweest om de visie op ‘Hoe houden we Eastermar bij de tijd?’ uit te werken. De voorlopige thema’s zijn gepresenteerd door de werkgroep en de aanwezige leden hebben in groepjes enthousiast meegedacht tijdens de ledenvergadering. 
Hieruit is een Dorpsvisie Eastermar 2013-2018 opgesteld. Vanuit de visie is een 10 tal projecten geselecteerd om cocnreet en resultaatgericht aan de pakken: dingen die we al doen, die we kunnen uitbouwen, die de leefbaarheid van ons dorp versterken. De projecten Lokaal Loket, Duurzaamheid en Eastermar Promoten zijn inmiddels opgestart. Meer informatie is in de Dorpsvisie Eastermar 2013-2018 en in de dorpsvisieprojecten terug te lezen.

Contact bestuursleden
Het bestuur van dorpsbelang bestaat uit 5 leden die meestal voor 5 jaar zitting nemen in het bestuur. Het rooster van aftreden is zo vastgesteld dat er altijd sprake is van continuïteit en lopende zaken dus altijd zo goed mogelijk worden afgehandeld. Voor vragen of wensen kunt u rechtstreeks met één van de bestuursleden bellen of mailen.

 

 

Bestuurslid Wilma de Vries, voorzitter                                                                                                                                                     
Ik woon samen met wilmaMarten de Vries op ’t Heechsân sinds maart 2002.  Hiervoor woonden we ruim 21 jaar in het buurtdorp Jistrum. Wij hebben twee kinderen en een kleinkind. Ik werk als leidinggevende/locatiehoofd bij De Zijlen. De Zijlen is een organisatie waar mensen met een verstandelijke beperking kunnen wonen en werken. Daarnaast bied De Zijlen ook ambulante begeleiding bij cliënten die zelfstandig wonen. Met werkplek is in Leek, vanuit hier geef ik leiding aan diverse teams. Ik ben in Eastermar met het dorpsbelang in aanraking gekomen bij het vernieuwen van de dorpsvisie, in april 2014 ben ik in het bestuur van dorpsbelang gekomen. Sinds de ledenvergadering van mei 2015 ben ik voorzitter van dorpsbelang. Hiernaast ben ik nog onderdeel van de kerngroep die zich bezig houd met de uitwerking van de vernieuwde visie. Ik was tot voorjaar 2013 3 jaar voorzitter van buurtvereniging ’t Heechsân. Telefoonnummer: 0512-471914 bgg 06 12507181   Mailadres:  

 

Bestuurslid Albert Bakker, sekretaris
Ik woon samen met Hannie op de Skoallestrjitte. Onze kinderen Erik en Gemma zijn reeds uitgevlogen. albert 001
Ik ben werkzaam bij Hefpunt in Groningen als teammanager van het Klant Contact Center. Hefpunt is het belastingkantoor van de drie noordelijke waterschappen. Prive heb ik o.a. in het bestuur van de voetbalvereniging, de tennisvereniging en de feestcommissie gezeten. Ook ben ik één van de redactieleden van onze dorpswebsite.
Mijn taak in het bestuur van dorpsbelang is het sekretariaat.
Telefoonnummer: 06-29410059
e-mailadres:     

       

                                                                                                                                                                                                               

Bestuurslid:  Atsie Boersma                                    Atsie

Ik woon samen met mijn man Jan en drie kinderen op de Seadwei 3. Wij hebben een boerderij waar altijd wel wat te doen is. In het verleden heb ik als verzorgende en als kraamverzorgende gewerkt. Sinds april 2015 zit ik in het bestuur van dorpsbelang en heb een algemene functie. Velen van jullie zullen mij wel kennen van het vrijwilligers werk. B.v. het twee jaarlijkse internationaal dansfestival van Burgum regel ik hier in Eastermar, dit is altijd in juni. Open staan voor anderen en contacten leggen vind ik belangrijk en hoop zo ook voor het dorp wat te kunnen te betekenen.

Tel.nr 0512 471253  of  06-20934215    email:

 

Bestuurslid Toop van der Velde                                                                                                                                                   Toop

Ik ben getrouwd met Ellie en woon op de Teye Tol. Ik werk voor de kost als applicatiebeheerder bij Benatcaere en als boekhouder bij Atsmaschoon.

Als hobby’s tennis ik en vind ik het leuk om dingen van hout te maken voor het dagelijks gebruik.

 

Kontakt mei Eastermar.nl

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppe