Doarpsaginda

 • SIES Donateursjûn

 • Vrijdag 16 Februari 2018
 • Aanvang 20:00 uur
 • Eindtijd: 22:00 uur
 • Categorie: Ferienings Aktiviteit

 • zeilteken-Ea-agenda.jpg
 • Info:

  Osa bekend is ús gastsprekker: Sieb Bandstra, ien fan de mannen fan de earste oere by de IFKS. Hy hat romte makke yn syn bûsboekje om ús dy jûn te fermeitsjen.

  Fansels jout skipper Geale ek wer in in foarútblik op it kommende jier en sjocht er efkes werom op 2018.

 • Evt. beschikbare downloads:
 •  
 • Locatie:
  Herbergh de Parel
  E.M. Beimastrjitte 15
  9261 VG Eastermar

Kontakt mei Eastermar.nl

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppe